Voorwaarden winacties stichting 'Wat kies jij?'

De WatKiesJij WINWEKEN

Hieronder vindt u de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle winacties van ‘Wat kies jij?’. Lees deze goed door voordat u meedoet met één van onze winacties.

1. Winacties worden uitgeschreven door stichting ‘Wat kies jij?’, gevestigd te Venlo. Op alle winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan één van onze winacties.

3. Deelname aan winacties is gratis. Deelname kan op diverse manieren plaats vinden. Dit is afhankelijk van de soort winactie. Specifieke eisen staan beschreven bij de desbetreffende winactie.

4. De looptijd van de winactie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en moet de deelnemer woonachtig zijn in Noord-Limburg. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

7. Bij foto-winacties dienen foto’s openbaar op het Instagramaccount van de deelnemer geplaatst te worden. Indien het een privéaccount betreft en de deelnemer in een privébericht een schermafbeelding van de deelname stuurt, geeft de deelnemer hiermee ‘Wat kies jij?’ toestemming om deze foto openbaar te plaatsen.

7. Winnaars wordt geacht zelf binnen 14 dagen te reageren via een privébericht op Instagram of via info@watkiesjij.nu

8. Winnaars dienen uiterlijk binnen 14 dagen na het bekendmaken van de winnaars te reageren, anders worden er door ‘Wat kies jij?’ nieuwe winnaars gekozen.

9. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd

10. ‘Wat kies jij?’ kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

12. Projectgroepleden van ‘Wat kies jij?’ zijn uitgesloten van deelname.

13. De persoonsgegevens die in het kader van de winacties worden verkregen, worden door ‘Wat kies jij?’ alleen gebruikt voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.

14. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door ‘Wat kies jij?’.

15. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

16. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

TOP