Pauzesport

Meer én beter te bewegen tijdens de pauze

We begeleiden in de pauzes met activiteiten en spelvormen

Bij Pauzesport gaan leerlingen van het Kandinsky-college (dit zijn leerlingen die vaak gaan doorstuderen voor een vervolgdiploma binnen de sportsector) bij de drie de scholen voor primair onderwijs in onze gemeente 2 a 3 keer in de week pauzesport aanbieden. Op deze manier stimuleren ze kinderen om samen leerzame activiteiten te doen tussen de lessen door. We begeleiden hierbij een aantal pauzes met activiteiten en spelvormen. Kinderen krijgen de mogelijkheid om meer én beter te bewegen tijdens de pauze. Maar ook leren ze hierdoor om samen te spelen, samen te werken en ruzies op te lossen. Een neveneffect is dat kinderen zich tijdens de pauze niet hoeven te vervelen. Ze beleven meer plezier en kunnen hun energie kwijt. Daardoor kunnen ze zich tijdens de les beter concentreren en gaan hun leerprestaties omhoog.

De leerlingen van het Kandinsky-college bereiden op school spelkaarten voor. Daarna gaan de leerlingen in duo’s naar de basisscholen waar ze ongeveer 4 weken lang (afhankelijk van de frequentie) pauzesport gaan begeleiden. Op scholen staat een rolcontainer met sport-spelmateriaal die aansluit bij de spelkaarten en de behoeftes van school. De gezondheidsprikkel zou kunnen bijdragen aan de aanschaf van de benodigde materialen voor pauzesport.

Pauzesport kiest

voor meer én beter te bewegen tijdens de pauze. Maar ook leren ze hierdoor om samen te spelen, samen te werken en ruzies op te lossen.

Inspireer

Gezondste Regio ondersteunt diverse projecten en initiatieven die bijdragen aan het gezonder maken van onze regio. 

Initiatief uit de Gemeente Mook en Middelaar.

Het doel van dit beweegplein is om de inwoners van Mook en Middelaar een idee te geven wat er in hun leefgemeenschap aan geboden wordt aan sport, beweging en cultuur. Maar ook om ze een advies te kunnen geven over gezonde levensstijl, beweging in het breedste zin van het woord en mentale ondersteuning.

Alles over gezonde voeding

Blijf je op de hoogte van het laatste nieuws en ontvang praktische tips en inspiratie over gezonde voeding. Meld je vandaag nog gratis aan voor de nieuwsbrief.

TOP