GLI Mook en Middelaar

Versterking samenwerking aanbieders gecombineerde leefstijl interventie (gli) met sociaal domein

Gecombineerde leefstijl interventie (gli)

In onze gemeente zijn verschillende mogelijkheden voor inwoners om via een aanbieder een GLI traject te volgen. Tegelijkertijd zijn er veel initiatieven op het gebied van bewegen, welzijn, ontmoeting, etc. Om de resultaten van een GLI traject te verduurzamen is verbinding met het sociaal domein van groot belang. Hiertoe is als onderdeel van het lokale preventieakkoord samen met de gemeente Heumen de werkgroep Gezond Gewicht opgericht. Deze werkgroep organiseert een aantal sessies met alle betrokken partijen om meer inzicht te krijgen in ervaringen van de deelnemers, de plannen en behoeftes van de deelnemers en de kansen/knelpunten vanuit hun perspectief. Maar ook en vooral om elkaars aanbod en mogelijkheden te leren kennen en concrete samenwerkingsafspraken te maken.  De eerste bijeenkomst heeft inmiddels plaats gevonden. Er waren ongeveer dertig mensen aanwezig. Van huisartsen tot fysiotherapeuten tot ervaringsdeskundigen (die een GLI-traject doorlopen hebben) tot praktijkverpleegkundigen tot dorpsverbinders tot eigenaren van sportscholen. In de rest van het jaar volgen nog twee bijeenkomsten. Ook wordt geïnvesteerd in  een website waar al het GLI-aanbod in de regio op staat. Daarnaast d.m.v. flyers en de netwerkbijeenkomsten werken ze aan de bekendheid van de GLI (en de instroom en doorstroom hierbij) in de gemeenten.

GLI-traject

In onze gemeente zijn verschillende mogelijkheden voor inwoners om via een aanbieder een GLI traject te volgen.

Inspireer

Gezondste Regio ondersteunt diverse projecten en initiatieven die bijdragen aan het gezonder maken van onze regio. 

Initiatief uit de Gemeente Mook en Middelaar.

Bij Pauzesport gaan leerlingen van het Kandinsky-college (dit zijn leerlingen die vaak gaan doorstuderen voor een vervolgdiploma binnen de sportsector) bij de drie de scholen voor primair onderwijs in onze gemeente 2 a 3 keer in de week pauzesport aanbieden.

Alles over gezonde voeding

Blijf je op de hoogte van het laatste nieuws en ontvang praktische tips en inspiratie over gezonde voeding. Meld je vandaag nog gratis aan voor de nieuwsbrief.

TOP