Wat kies jij?

Logo: Wat kies jij.nl Logo: Provincie Noord-Hollands

Over deze website

De trouwe bezoeker van www.watkiesjij.nu is gewend hier een verkiezing over echte Noord-Hollandse onderwerpen aan te treffen. Een jaar lang ging de provincie Noord-Holland met u in gesprek over verkeer en vervoer (uw favoriete vervoersmiddel), het landschap in onze provincie (uw favoriete wandelplek), het behouden van waardevolle gebouwen (uw favoriete monument) en andere onderwerpen. In 2009 gaat dit gesprek door, maar wel op een nieuwe manier. U leest binnenkort op deze site hoe we dat gaan doen.

Over de provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland werkt aan diverse taken, zoals de inrichting van ons landschap met huizen, bedrijven, wegen, recreatie en natuur (ruimtelijke ordening), een schoon milieu, bescherming tegen hoog water, de ontwikkeling van jongeren met bijzondere aandacht voor degene die buiten de boot dreigen te vallen en de cultuur van vroeger, vandaag en morgen. Ons beleid raakt alle 2,5 miljoen inwoners, verdeeld over 61 gemeenten van Texel tot 't Gooi.

De provincie doet meer dan je denkt!

De provincie opereert tussen de nationale regering in Den Haag en de gemeente. Als 'tussenlaag' is de provincie vaak minder zichtbaar. Het werk van de provincie raakt toch direct het leven van Noord-Hollanders. Zo is de provincie opdrachtgever voor het openbaar vervoer in de regio. We verbeteren de wegen en fietspaden die er al zijn en we leggen nieuwe aan. We werken samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties aan zorg, welzijn, cultuur, milieu, natuur en landschap.

Elk jaar stelt de provincie de begroting voor het volgende jaar vast. Daarin staat welke investeringen de provincie doet om Noord-Holland verder te ontwikkelen. Meer informatie hierover staat in de begroting voor 2009.

Contact

Heeft u technische vragen? Neem dan contact op met de webmaster: e-mail webmaster@noord-holland.nl, tel. 023-514 4115.

Heeft u inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met de sector Communicatie, e-mail naar post@noord-holland.nl, tel. 023-514 5602.